Pl: ház budapest | lakás Veszprém megye

Felhasználási feltételek

1, A jelenfelhasználási feltételek Szalai Gábor EV (8400 Ajka, Akácos u. 2/A; atovábbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett eladoingatlanok24.hu (http://eladoingatlanok24.hu)weboldalon (továbbiakban Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás) igénybevevője (Felhasználó vagy Hirdető) általi használatának feltételeit tartalmazza.
A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja aSzolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit.

2,A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a feltételek módosítására azzal,hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja aFelhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával aFelhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

A szolgáltatás legfontosabb jellemzői éselemei

 1. A Szolgáltatás célja, hogy egyetlen kereshető listába összegyűjtse különböző forrásokból az ingatlan hirdetéseket, ezeket település és kulcsszó szerint kereshető formában tárja a felhasználók elé. A hirdetések listázása pontos forrásmegjelöléssel történik.
   A hirdetések teljes tartalmát, teljes méretű képeket, illetve a kapcsolatfelvételre használható adatokat a Weboldal nem jeleníti meg.
  Ezen információk a forrás oldalon érhetők el.

 2. A Szolgáltatás célja közvetítő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján. A Szolgáltató minden egyes hirdetés mellett feltűnteti annak forrását, valamint elhelyezi annak linkjét is a hirdetésnél, így a hirdetés teljes szövegének megtekintésére, valamint a kapcsolatfelvételre csak a forrás oldalon van lehetőség.( a törvény által előírt módon)
  A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató a harmadik fél által közzétett tartalmakat az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa közzétett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalhatnak.

 3. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő tartalom(szöveg,kép) található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása tekintetében, beleértve az hirdetések előzetes értesítés nélküli törlését is.
  A Szolgáltató ugyanígy jár el a jelen Felhasználási Feltétekbe ütköző tartalmak esetén is.

 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás keretein belül hirdetést, saját szolgáltatásait vagy harmadik fél tartalmát/szolgáltatását bemutató tartalmat helyezzen el.A szolgáltatás részletei

1, A Felhasználó szabadon böngészhetia Weboldalon megjelenített tartalmat,
illetve lehetősége nyílik különböző szempontok szerinti szűrésére is (keresés).

2,Az eladoingatlanok24.hu számos különböző hirdetési oldalakról gyűjti össze ahirdetéseket és listázza megadott feltételek szerint.

3, A hirdetéseknél megjelenítésre kerülhetnek a következő adatok:
- hirdetések címe (kattintható linket tartalmaz a forrás oldalra),
- rövid leírása,
- meta kulcsok,
- 1 darab kicsinyített fénykép (kattintható linket tartalmaz a forrás oldalra),
- földrajzi információk (város,megye),
- a forrás oldal webcíme

4, Minden hirdetés addig jelenik meg a Weboldalon, míg az a forrásoldalonelérhető.
 A forrás hirdetési oldalakon törölt hirdetések technikai okokból még rövid ideigelérhetők lehetnek a eladoingatlanok24.hu Weboldalon, de ezen hirdetések maximum 1 hét múltán automatikusan törlődnek.

5, Amennyiben a Felhasználó valamelyik tartalmi elemmel kapcsolatban szeretnéfelvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, azt a hello@eladoingatlanok24.hu email címen megteheti.

 

Felelősség

- A Felhasználó által a Weboldalon (forrás weboldalon keresztül) elérhetővétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerültmindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terhelifelelősség, a Szolgáltató ezen tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállal.
- A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó keresésének eredményességéért,továbbá a meghirdetett termékek létezéséért, elérhetőségéért, vagy a hirdetéstartalmában foglalt  információk valóságnak megfelelőségéért. A Szolgáltató ugyanakkorminden tőle elvárhatót megtesz  annak érdekében, hogy a Weboldalon kizárólagvalós hirdetések kerüljenek közzétételre.
- A Felhasználó köteles a Szolgáltatást a hatályos jogszabályok, és a jelenSzabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.
- A Szolgáltató semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és,különösen, az üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagyközvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelemelmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek aWeboldalon található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak,függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgáriperes eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkelkapcsolatosak. Ugyanakkor minden megtesz, hogy rendszeréből eltávolítsa azokata hirdetéseket  melyek feltöltői bizonyíthatóan kár okozás céljából használjákazt.
-A Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatotés felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által aszolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (példáulvírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk ésegyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónálkeletkezett és a másoknak okozott kárt is.
- A szolgáltató nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldalfelé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akárelőzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításábóleredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredőkárokért sem.

Az eladoingatlanok24.hu Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlenvagy közvetett károkért a Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Módosítva: 2022.07.29


Az oldalon megjelenített adatok tájékoztató jellegűek. Ezen tartalmakért az eladoingatlanok24.hu üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

ff